Empatec verwelkomt twee nieuwe leden Raad van Commissarissen


Per 1 december 2018 zijn de heer drs. Eise van der Sluis (49) en de heer ir. Hessel A. Bouma (63) toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van NV Empatec. De heer Van der Sluis treedt toe als voorzitter. De heer Bouma is benoemd tot  vice-voorzitter van de RvC.

Eise van der Sluis

Eerder dit jaar gaf voormalig voorzitter Geert Jan Douma aan te stoppen als voorzitter, met het aflopen van zijn tweede termijn. De directeur van Douma Staal was al sinds 2011 actief en betrokken bij Pastiel en Empatec. Een waardig opvolger vindt NV Empatec in Eise van der Sluis. De heer Van der Sluis heeft zijn sporen ruimschoots verdiend. Hij was eerder politiek adviseur en persvoorlichter bij De Tweede Kamerfractie, Regiodirecteur MKB bij Randstand-Noord en Directeur MKB Amsterdam, Gemeentesecretaris en Directeur bij de gemeente Achtkarspelen en directeur Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De heer Van der Sluis vertelt: “Ik vind het een grote eer om als voorzitter toe te treden tot de Raad van Commissarissen van Pastiel en Empatec. Ik kijk er naar uit mijn kennis, ervaring en netwerk in te zetten voor een veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers van Pastiel en Empatec.”

Dh. Eise van der Sluis

Hessel Bouma

De heerBouma wordt vice-voorzitter en is daarmee opvolger van Fred Veenstra, burgemeester van de Fryske Marren.  De heer Bouma was voorheen o.a. General Manager van een Philips business en  is oprichter van de medische start-up LIMIS-Development BV. Hij is actief in meerdere bestuurlijke organen: o.a.  Voorzitter Raad van Advies RUG/ Campus Fryslân, Lid RvC Lode Medical Holding BV, vice-voorzitter RvT Het Friese Land en Voorzitter bestuur Technolab SWF. “Met deze benoeming bij NV Empatec kan ik mijn kennis en ervaring, opgedaan in het bedrijfsleven en via andere commissariaten, ook inzetten voor de belangrijke maatschappelijke  rol die Empatec en Pastiel hebben in onze Friese samenleving”, aldus De heer Bouma.

Dhr. H.A. Bouma

Toegevoegde waarde

Empatec is zeer content met de professionele aanvulling aan de Raad van Commissarissen van Pastiel en Empatec en hoopt op een lange samenwerking. Algemeen Directeur Harry de Wit voegt toe: “Ik ben erg content met juist deze twee leden aan onze Raad van Commissarissen. Beide heren hebben uitgebreide bestuurlijke ervaring. Ze brengen ervaring mee van de overheid en het bedrijfsleven. Deze elementen bieden toegevoegde waarde aan hun rol als commissaris van ons mooie en waardevolle bedrijf.”

Samenstelling RvC Empatec

De samenstelling van de Raad van Commissarissen van Empatec is als volgt:

De heer E. van der Sluis, voorzitter

De heer H. Bouma, vice-voorzitter

De heer D. Plantinga

Mevrouw A. Hiemstra

Mevrouw M. Vorster

Wil je ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met je op.