De Groeituin: met meer bagage de maatschappij in

In Wier groeit meer dan alleen gras, groente en mienskip. Bij de Groeituin, onderdeel van Empatec, groeien mensen. Hier krijgen mensen van allerlei achtergronden en leeftijden de kans om zich te ontwikkelen en activeren op verschillende niveaus, voordat zij doorstromen naar werk in de maatschappij. In de ogen van Johan Kuipers, bedrijfsmanager van de Groeituin, is een plek zoals deze simpelweg onmisbaar in de maatschappij: “Voor iedereen is hier een werksoort te vinden, passende klussen voor ieders gewenste ontwikkeling. Iedereen mag zich hier van waarde voelen, zichzelf zijn en trots zijn op wat ze iedere dag bereiken.”

Waar er mensen zijn die een reguliere baan hebben of hier naartoe begeleid worden en mensen zijn die simpelweg niet kunnen werken, is er ook een groep die ‘opgewarmd’ moet worden voor het dagelijkse werkleven. Voor hen is er een plek in de Groeituin, waar werkritme en activatie met behulp van diverse klussen structuur kunnen geven in de levens van deze mensen. Johan: “Hier kunnen mensen niet alleen aan de slag in de kas met groenten en fruit, maar ook kunnen deelnemers hier vaardigheden ontwikkelen in de techniek, onderhoud of schilderen. We geven mensen de kans om fietsen op te knappen of te leren koken met de groentes waar ze zelf voor gezorgd hebben.”

Ontkiemen, opkomen, naar de volle grond, oogsten en kiezen

Deelnemers doorlopen in maximaal 2 jaar tijd een traject in de Groeituin, die Empatec omschrijft als ontkiemen, opkomen, naar de volle grond, oogsten en kiezen. Uiteindelijk kunnen deelnemers doorgroeien naar een stage, betaalde baan, school of een plek bij het SW-bedrijf.

Dat maakt uiteindelijk het cirkeltje van werkgeluk, waar Empatec zo in gelooft, rond in de Groeituin. Structuur aanbrengen in je dagelijks leven, van betekenis zijn voor je omgeving en leren hoe het is om te werken; Johan ziet elke dag dat ontwikkeling in Wier steeds bredere glimlachen oplevert. Vanzelfsprekend daardoor niet alleen bij de deelnemers. “Ik krijg er zelf ook een gelukkig gevoel van als ik zie hoe mensen hier aan het werk zijn.”

Toch vergt het best wat geduld, tijd en aandacht om deze groep te ondersteunen. Maar volgens Johan helpt dat hem elke dag herinneren waar ze het voor doen. “Sommige mensen moet je bijvoorbeeld wat vaker hetzelfde uitleggen, en soms wijs je iemand daarop. Een tijd geleden kreeg ik daarop de reactie: ‘ja, maar voor de zekerheid ben ik het maar vergeten’”, vertelt Johan lachend, terwijl hij naar een tegeltje aan de muur wijst waarop de spreuk inmiddels is vereeuwigd.

Opbrengsten voor mens en maatschappij

De daginvulling in de Groeituin is niet alleen voor de deelnemer gunstig, ziet Johan. “Gebiedsteams kunnen hun cliënten een plek geven in de Groeituin. Maar ook de zorg(kosten) zullen uiteindelijk minder belast worden wanneer mensen dagbesteding vinden in de Groeituin. Ze krijgen meer beweging en een vast dagelijks ritme, en leren gezond te koken waardoor ze vaak gezonder gaan leven.”

De lokale omgeving wordt ook nauw betrokken én profiteert van het werk van de Groeituin. Johan: “We willen samen met deelnemers, sw-medewerkers en inwoners uit het dorp voedselpakketten maken met de groentes die we verbouwen. Deze bieden we dan tegen kostprijs aan bij mensen en gezinnen die het niet zo breed hebben. Het zaad en de kunstmest om deze groentes te verbouwen krijgen we van sponsoren en wij zetten onze grond en arbeid in. Zo kunnen we samen een positieve impact maken op de lokale omgeving.” Doel is om de omgeving ook breder te betrekken bij de Groeituin, er lopen een aantal acties en deze willen we breder gaan inzetten voor mensen met een smalle beurs. Zaad wordt ondertussen deels gesponsord.

Extra bagage

De transitie van de Kas naar Groeituin van Empatec is dus enorm waardevol voor de mienskip in de Waadhoeke. Er wordt op een slimme, duurzame, sociaal inclusieve manier invulling gegeven aan dit thema in het coalitieakkoord dat Waadhoeke eerder presenteerde.

“Maar het belangrijkste is dat de deelnemers samen kunnen werken aan hun ontwikkeling richting een leven waarin arbeid, in wat voor vorm dan ook, structuur geeft in hun leven,” vertelt Johan. “En trots kunnen zijn op wat je doet, hoe klein dat ook lijkt voor iemand anders. Je hoeft hier echt geen Einstein te zijn om trots te zijn op jouw zinvolle bijdrage. Ze mogen dan met een  bij de Groeituin binnenlopen, maar wij zorgen ervoor dat ze met een rugzak vol bagage de maatschappij in kunnen. Dan is ons doel bereikt,” besluit Johan trots.