Empatec: Een waardevolle partner voor de gemeente Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke is, samen met de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen en Súdwest-Fryslân, aandeelhouder van Empatec. Al sinds jaar en dag werkt de gemeente daarom samen met Empatec. Voor de gemeente is het creëren van een inclusieve werkomgeving van onschatbare waarde. Eén van de afdelingen die werk uitbesteedt aan Empatec, is de buitendienst. Jan van der Tol, bedrijfsleider buitendienst, deelt zijn inzichten over de waardevolle bijdrage van Empatec aan zijn team.  

Jan: “Er werken in totaal 77 mensen, waarvan het jaarrond ook zo’n 30 medewerkers van Empatec. De afdeling is verdeeld in 6 rayons, die onderhouden worden door vaste wijkteams. Elk wijkteam bestaat uit 6 tot 8 mensen, waarvan 2 medewerkers van Empatec. Dankzij de kleine teams en de consistente samenstelling ervan ontstaan er hechte teams met vertrouwde gezichten en een duidelijke structuur; dit is erg fijn voor de medewerkers.”

De medewerkers van Empatec worden ingezet voor diverse werkzaamheden, zoals maaien, snoeien, onderhoud van begraafplaatsen en bestraten. De dagelijkse werkaansturing wordt gedaan door de wijkbeheerders.

Daarnaast vindt er regelmatig afstemming plaats met de jobcoach van Empatec, Johan Spoelstra. Hierdoor kunnen eventuele problemen snel worden aangepakt en kunnen de medewerkers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. “Dit heeft niet alleen geleid tot een betere werkomgeving, maar we verwachten ook dat het ziekteverzuim hierdoor zal gaan dalen “,  vertelt Jan.

Trotse medewerkers

Wat de samenwerking echt onderscheidt, is de trots die de medewerkers van Empatec voelen om deel uit te maken van het team en de gemeente. Jan: “Ze worden gewaardeerd en zijn helemaal  geïntegreerd in het dagelijkse werk. Dit draagt bij aan een gevoel van betrokkenheid en voldoening”.

Social Return

Bovendien toont de gemeente Waadhoeke haar toewijding aan sociale verantwoordelijkheid door Empatec in te schakelen voor diverse projecten. Eén van de nieuwe projecten die het afgelopen jaar is uitgevoerd door Empatec, is het schoonmaken van alle lantaarnpalen in de gemeente.

Deze initiatieven benadrukken het belang van Social Return on Investment (SROI) en laat zien hoe de gemeente kan bijdragen aan het welzijn van haar gemeenschap door inclusieve werkgelegenheid te bevorderen.

De samenwerking tussen de gemeente Waadhoeke en Empatec is een mooi voorbeeld hoe een inclusieve benadering niet alleen de individuele levens van werknemers verbetert, maar ook de gemeenschap als geheel verrijkt.