“De GR Fryslân West werkt in opdracht van vier friese gemeenten. Dit zijn de gemeente: De Fryske Marren, Harlingen, Sudwest Fryslan en de Waadhoeke. De GR Fryslan West is (enig) aandeelhouder van Empatec NV. ”

Samenstelling Algemeen Bestuur

Van iedere gemeente hebben twee wethouders zitting in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur beslist onder andere over de begroting en de jaarrekening van de GR.

Mevrouw L. Boelsma, voorzitter (wethouder gemeente De Fryske Marren)
De heer van R. Iddekinge (wethouder gemeente De Fryske Marren)
De heer P. Schoute (wethouder gemeente Harlingen)
De heer E. de Groot (wethouder gemeente Harlingen)
Mevrouw M. Poelman (wethouder gemeente Sudwest Fryslan)
De heer H. de Boer (wethouder gemeente Sudwest Fryslan)
Mevrouw M. van der Meer (wethouder gemeente  Waadhoeke)
De heer R. de Vries (wethouder gemeente Waadhoeke)

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Van iedere aangesloten gemeente heeft één wethouder zitting in het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt onder andere de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor.

Mevrouw L. Boelsma, voorzitter (wethouder gemeente De Fryske Marren)
De heer P. Schoute (wethouder gemeente Harlingen)
Mevrouw M. Poelman (wethouder gemeente Sudwest Fryslan)
Mevrouw M. van der Meer (wethouder gemeente Waadhoeke)

Contactgegevens

secretariaat@grfryslanwest.nl

Postadres:
GR Fryslân West/Empatec
Postbus 280
8600 AG SNEEK

Vergaderdata Algemeen Bestuur

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Dan kunt u een bericht sturen aan secretariaat@grfryslanwest.nl.
Ongeveer een week voor de vergadering zijn de stukken voor het algemeen bestuur beschikbaar. De stukken worden dan bij de vergaderdatum als downloadlink geplaatst.

2024:
Volgt

2023:
Donderdag 14 december 2023 van 10.30 tot 11.30 uur

Wet open overheid

Woo-verzoeken
In de Wet open overheid is geregeld dat je bij overheidsinstanties een verzoek kunt indienen om bepaalde informatie openbaar te maken. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Woo verzoek niet altijd nodig
Veel informatie binnen de GR Fryslân West is al openbaar. De Woo geldt niet voor de informatie die al openbaar is. De stukken van het Algemeen Bestuur, besluiten en agenda’s van het Dagelijks Bestuur en jaarrekeningen en begrotingen is te vinden op deze website.

Heb je een verzoek tot openbaarmaking over werkzaamheden van de GR Fryslân West? Zo’n verzoek nemen wij in behandeling. Het verzoek en de beslissing daarop publiceren wij op ons publicatiekanaal, de website van Empatec.

Kijk voor meer informatie over de Woo en over het indienen van een Woo-verzoek op de website van de Rijksoverheid.

Verzoek indienen bij de GR Fryslân West
Een verzoek kun je op de volgende manieren indienen:

  • Via het digitale formulier Woo-verzoek indienen (Moet nog worden ontwikkeld)
  • Per post: Stuur je verzoek naar GR Fryslân West, Tingietertraat 1, 8601 WJ in Sneek, t.a.v. Secretaris GR Fryslân West, o.v.v. Woo-verzoek

Geef bij je verzoek zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt opvragen. Zorg er ook voor dat je jouw contactgegevens duidelijk vermeldt.

Procedure
Wanneer je een Woo-verzoek bij ons hebt ingediend, ontvang je een bevestiging van ontvangst. Vervolgens bekijken wij of de informatie beschikbaar is en of het verzoek voldoet aan de voorwaarden. Binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek nemen wij een beslissing. Je ontvangt hierover een bericht.

Ingediende Woo-verzoeken GR Fryslân West

Er zijn nog geen Woo-verzoeken ingediend.