Empatec Over Empatec

Over Empatec

Wie zijn we?

We zijn een normaal bedrijf met bijzondere mensen. Dát is wat we zijn. Vroeger waren we de Sociale Werkvoorziening. Nu zijn wij het bedrijf dat in ‘Ús Fryske Mienskip’ inkomen, groei, identiteit en zelfstandigheid realiseert voor iedereen met een beperking. Dit doen wij op een economisch gezonde manier. Dat is wat ons drijft, dat is waarvoor we op aarde zijn en waarvoor we het doen.

De juiste werkplek

Empatec biedt de juiste werkplek voor iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven in werk en geloven in de mogelijkheden van mensen. Wij leveren daarmee toegevoegde waarde aan ons product of aan onze dienst. Dat doen we met een moderne infrastructuur in 9 vakbedrijven, verspreid over ons hele werkgebied. Onze kerncompetentie is het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden. Daarbij leveren wij hoge kwaliteit. Onze vakbedrijven hebben alle benodigde certificeringen en keurmerken waar dit van toepassing is. We zijn zorgvuldig, zowel in onze rol als werkgever als richting onze opdrachtgevers en zien onze veelzijdigheid als grote kracht. De pay-off van Empatec is: ‘Groei binnen handbereik’.

Feiten & Cijfers

  • Aantal medewerkers: 1.100 met de SW-status, 120 staf/kader.
  • We realiseren voor 1.000 mensen per jaar re-integratie (instroom), waarvan er tussen de 50 en 60% aan het einde van hun traject niet meer uitkeringsafhankelijk zijn.
  • De totale omzet is ongeveer 55 miljoen euro/jaar, waarvan 20 miljoen uit de verkoop van producten en diensten aan derden.

Algemeen Bestuur – Algemene vergadering van Aandeelhouders

De gemeenschappelijke regeling Fryslân-West is 100 %  aandeelhouder van NV Empatec. De gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke, Súdwest Fryslân, Terschelling en Vlieland. De regeling beoogt de taken van en voor gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uit te voeren.

Raad van Commissarissen

De heer E. van der Sluis – voorzitter
De heer H.A. Bouma – vice-voorzitter
De heer D. Plantinga
Mevrouw M. Vorster
Mevrouw A. Hiemstra

9 vakbedrijven: ook in te zetten voor úw bedrijf!

Bij Empatec staat het produceren van diensten en producten die voor onze klant toegevoegde waarde hebben centraal. Dat doen we met een moderne infrastructuur in 9 vakbedrijven. Daarbij leveren wij hoge kwaliteit. Onze vakbedrijven hebben dan ook alle benodigde certificeringen en keurmerken.

Wilt u ook werk aan Empatec uitbesteden?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.