Empatec Over Empatec

Over Empatec

Wie zijn we?

Empatec is een ambitieus sociaal werkbedrijf en met 1100 medewerkers één van de grootste werkgevers van Friesland. Wij geloven in werk en de functie ervan voor mens en maatschappij. Wij bieden zinvol werk aan medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. We willen met alles wat we doen toegevoegde waarde leveren aan onze mensen, de maatschappij en onze klanten. Wij geloven in werk!

De juiste werkplek

Empatec biedt de juiste werkplek voor iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven in werk en geloven in de mogelijkheden van mensen. Wij leveren daarmee toegevoegde waarde aan ons product of aan onze dienst. Dat doen we met een moderne infrastructuur in 9 vakbedrijven, verspreid over ons hele werkgebied. Onze vakbedrijven hebben alle benodigde certificeringen en keurmerken waar dit van toepassing is.

Feiten & Cijfers

  • Aantal medewerkers: 1.100 met de SW-status, 100 staf/kader.
  • We realiseren voor 1.000 mensen per jaar re-integratie (instroom), waarvan er tussen de 50 en 60% aan het einde van hun traject niet meer uitkeringsafhankelijk zijn.
  • De totale omzet is ongeveer 55 miljoen euro/jaar, waarvan 20 miljoen uit de verkoop van producten en diensten aan derden.

Algemeen Bestuur – Algemene vergadering van Aandeelhouders

De gemeenschappelijke regeling Fryslân-West is 100 %  aandeelhouder van NV Empatec. De gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke, Súdwest Fryslân, Terschelling en Vlieland. De regeling beoogt de taken van en voor gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uit te voeren.

Raad van Commissarissen

Eise van der Sluis – voorzitter
Hessel Bouma – vice-voorzitter
Annemiek  Hiemstra
Audrey Antuma
Sjirk Huizinga
Folkje Sjoerdsma (trainee)

9 vakbedrijven: ook in te zetten voor jouw bedrijf!

Bij Empatec staat het produceren van diensten en producten die voor onze klant toegevoegde waarde hebben centraal. Dat doen we met een moderne infrastructuur in 9 vakbedrijven. Daarbij leveren wij hoge kwaliteit. Onze vakbedrijven hebben dan ook alle benodigde certificeringen en keurmerken.

Wilt u ook werk aan Empatec uitbesteden?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.