PERSBERICHT: Businesscase werkleerbedrijf Empatec openbaar


Waadhoeke, 8 december 2021

Dinsdag 7 december hebben de colleges van De Fryske Marren, Harlingen, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke de uitgewerkte businesscase behandeld, voorgelegd door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Drie van de vier gemeenten hebben vertrouwen in de voorgestelde doorontwikkeling van Empatec naar Werkleerbedrijf. Uit hun collegebesluit spreekt de intentie om de businesscase in het voorjaar vast te stellen.  Het college van Súdwest-Fryslân nam gisteren echter een ander besluit, waarin het ook alternatieve scenario’s wil onderzoeken. De overige gemeenten en het bestuur van de GR moeten zich beraden op wat dat betekent voor het vervolg van het proces.

Van werkbedrijf naar werkleerbedrijf
Naar aanleiding van het keuzedocument ‘Voor iedereen een zinvol leven’ hebben de vier gemeenteraden in april besloten een werkleerbedrijf van Empatec te maken. Daarbij hebben zij de opdracht gegeven om die plannen voor de doorontwikkeling verder uit te werken in een businesscase. De businesscase, die vandaag bekend wordt gemaakt, omvat deze uitgewerkte plannen. Als werkleerbedrijf begeleidt Empatec inwoners van de vier gemeenten die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van zelfstandige werkplek. Doordat de gemeenten deze taak allemaal bij Empatec onderbrengen (zo’n 1000 kandidaten per jaar), is het bedrijf gezond en klaar voor de toekomst. Zo kan Empatec passend werk blijven bieden aan de Wsw-medewerkers die er werken en de Nieuw beschut medewerkers (de opvolger van de Wsw). Voor die laatste groepen zou er in feite niets veranderen.

Inhoud businesscase
In de businesscase wordt voorgesteld dat de gemeenten drie basistaken bij het werkleerbedrijf onderbrengen. Dat zijn de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de uitvoering van nieuw beschut werk en de re-integratie van participatiewetkandidaten die binnen 1,5 jaar werkfit kunnen zijn. Daarnaast brengen de gemeenten individueel nog extra taken bij het werkleerbedrijf onder (in een zogenaamd pluspakket). Gemeenten kunnen dat pakket in de toekomst nog uitbreiden. Daarnaast zouden de bestuurlijke banden aangehaald worden, zodat gemeenten (via de gemeenteschappelijke regeling) beter toezicht konden houden op het bedrijf.

Businesscase nu naar raden
Na de behandeling van de businesscase in de colleges van B&W, zijn de stukken naar de adviesraden Sociaal Domein en de gemeenteraden gestuurd. In De Fryske Marren, Harlingen en Waadhoeke worden de adviesraden daarbij om advies gevraagd, en de intentie uitgesproken de voorgestelde businesscase te verwezenlijken door in maart 2022 akkoord van de gemeenteraden te vragen. In Súdwest-Fryslân is het besluit aangepast; de stukken worden ter informatie naar de adviesraden en de gemeenteraad gestuurd. Daarnaast besluit het college van Súdwest-Fryslân ‘een brede verkenning op te starten naar alternatieve scenario’s voor een transitie naar een toekomstbestendig Werkleerbedrijf.’

GR en andere gemeenten moeten zich beraden
Het algemeen bestuur van de GR, waar ook Súdwest-Fryslân deel van uitmaakt, heeft de businesscase eind november goedgekeurd voor behandeling door de colleges van B&W van de vier gemeenten. Nu het college van Súdwest-Fryslân een ander besluit heeft genomen, moeten de andere gemeenten en het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling zich beraden op wat de volgende stappen zijn in dit proces. Zij nemen nu eerst de tijd om te bekijken hoe dit proces op een structurele manier verder kan verlopen.

Businesscase werkleerbedrijf
Bijlagenbundel businesscase Werkleerbedrijf

Wil je ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met je op.