Empatec wint Europese aanbesteding


Op woensdag 31 maart 2021 luidt wethouder Mark de Man, portefeuillehouder van o.a. toerisme en recreatie in Gemeente Súdwest-Fryslân, de samenwerking tussen Empatec en de gemeente in voor de brugbediening. Op de brug van Abbegaasterketting overhandigt de wethouder symbolisch het samenwerkingscontract aan Meinte Abma, de voorman van de brugwachters van Empatec. De nieuwe samenwerking, waarvoor een jaarcontract is getekend, betekent een vaste en fijne werkplek voor de medewerkers van Empatec. Een groot succes dus!

Wethouder Mark de Man (R) overhandigt symbolisch samenwerkingscontract aan medewerker van Empatec Meinte Abma (L).

Gunning aanbesteding

De gemeente besteedde de brugbediening Europees aan. Meerdere bedrijven toonden interesse en Empatec werd in februari jl. deze aanbesteding gegund. ‘Ik wil Empatec hiermee van harte feliciteren’, zegt wethouder De Man. ‘Het is voor Empatec fantastisch dat het ook bij een Europese aanbesteding als beste uit de bus is gekomen. Er is wederom voor Empatec gekozen vanwege de goede kwaliteit van de dienstverlening die de brugwachters van Empatec leveren.’

Al sinds het ontstaan van de gemeente Súdwest-Fryslân in 2011 bedient Empatec een flink aantal bruggen in de gemeente. De Man: ‘Mooi dat we dit vaarseizoen op onze bruggen de vertrouwde gezichten van de kundige Empatec-medewerkers weer terugzien.’ Ook bedrijfsmanager Dienstverlening Eric van der Schuit van Empatec onderschrijft dit: ‘Deze aanbesteding voelt voor Empatec als een kroon op het werk wat we al jaren doen. Dit is een hele mooie samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân.’

Waardevol werk 

De bruggen worden bediend door 29 medewerkers van Empatec. Een grote groep voor wie het belangrijk is om structureel en waardevol werk te hebben. Het gaat om de bediening van 11 bruggen (in de buurt van) Oppenhuizen (It Ges), Osingahuizen, Abbegaasterketting, Wolsumerketting, Wommels, Eemswoude, Tjerkwerd, Parrega, Nijhuizum, Allingawier en Makkum. Daarnaast bedient Empatec de bruggen in en nabij Bolsward ook gedeeltelijk. Hiervoor wordt een apart contract afgesloten.

Vervolg samenwerking

Het contract wat nu getekend is tussen de gemeente Súdwest-Fryslân en Empatec is voor één jaar, met driemaal een optie tot een jaar verlenging. In het meest gunstige geval kan Empatec de komende vier vaarseizoenen de bruggen blijven bedienen. Een prachtig vooruitzicht voor de medewerkers van Empatec.

Wilt u ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.