Empatec NV maakt winst in 2019 


Extra kredietfaciliteit van de gemeenten is nodig

Empatec NV maakt de laatste jaren een positieve ontwikkeling door als onderneming. Directeur Harry de Wit; “Empatec is een gezonde onderneming, met een jaarlijks stijgende omzet en een goed gevulde orderportefeuille. In 2019 stijgt de omzet van Empatec NV met 3%, ondanks een personeelsdaling in de doelgroep van 4%”. Door een stijging van de omzet verwacht Empatec NV dit jaar uit te komen op een omzet van €22,6 miljoen. De winst bedraagt daarmee €800.000. Dat is €1.200.000 minder dan voor 2019 begroot. Dit wordt veroorzaakt door verschillende – merendeels incidentele – oorzaken. 

Eenmalige kosten en boekhoudkundige fouten geven eenmalige lagere winst 
Ten onrechte is in de begroting van 2019 onvoldoende rekening gehouden met transitiekosten. Deze kosten zijn nodig om de positieve ontwikkeling van Empatec NV door te zetten. Denk hierbij aan training, coaching en begeleiding van medewerkers. Ook was in 2019 sprake van een hogere cao-stijging dan was begroot. In nauw overleg met de gemeenten is er begin 2019 voor gekozen de begroting van de gemeenschappelijke regeling (GR) van, bij Empatec betrokken, gemeenten en de begroting van Empatec NV (het feitelijke bedrijf waarin de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden) te ontvlechten. Dat is inmiddels gebeurd en daarbij zijn helaas enkele boekhoudkundige fouten gemaakt. 

Maatregelen
De directie en RvC van Empatec NV laten momenteel een onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk registeraccountant. “Een dergelijke fout mag natuurlijk nooit gebeuren en ik vind het heel vervelend dat het toch is gebeurd. Om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen, hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Wij laten nu een onderzoek uitvoeren om vast te stellen of de door ons getroffen maatregelen voldoende zijn.”, stelt directeur Harry de Wit. Directie en RvC hebben gemeenten eerdere deze week aangeboden de uitkomsten te delen en wachten de uitkomsten van het door hen gevraagde onderzoek met vertrouwen af. 

Lening van de GR-gemeenten noodzakelijk
Empatec behoort in Nederland al jarenlang tot de SW-bedrijven met de laagste gemeentelijke bijdrage. De gemiddelde gemeentelijke bijdrage bij andere SW-bedrijven bedraagt in 2019 € 3.250. Empatec ontvangt sinds 2002 € 500 per medewerker per jaar. In 2019 ontvangt zij ter overbrugging eenmalig €1.000 per medewerker extra van de gemeenten. Vanaf 2020 ontvangt Empatec per medewerker een structurele gemeentelijke bijdrage van € 2000. De liquiditeitspositie van de GR Empatec is nu echter op een te laag niveau beland om binnen de NV Empatec te kunnen spreken van een robuuste kaspositie. Hieruit worden lopende verplichtingen betaald. De Wit: “Ik ben blij dat de gemeenten te allen tijde garant staan voor de liquiditeit van Empatec en dat werknemers van Empatec zich dus geen zorgen hoeven te maken”. Hij ziet de uitkomsten van het aanvullend onderzoek van de gemeenten ter onderbouwing van de noodzaak van die lening, met vertrouwen tegemoet. 

Wil je ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met je op.