Empatec Werknemers Hoe werkt het ?

Hoe werkt het ?

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Sociale werkvoorziening

Er komen geen nieuwe plaatsen meer in de sociale werkvoorziening. Alleen mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, hebben hun plaats gehouden. De gemeente begeleidt zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking naar werk bij een ‘gewone’ werkgever.
Dit is het gevolg van de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 is ingegaan. Doel van de wet is dat zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk vinden. De Participatiewet vervangt (onder andere) de Wet sociale werkvoorziening.

Instroom & uitstroom van kandidaten

Ons zusterbedrijf Pastiel verzorgt de uitvoering van de Participatiewet in de 10 westelijke gemeenten van Friesland. Zij gebruikt de infrastructuur van Empatec om de kandidaten werknemersvaardigheden en vakvaardigheden te leren.

Rol van Empatec en de rol van Pastiel

Twee merken, één bedrijf

Pastiel werkt samen met Empatec in een bedrijf. We zijn het sociale werkbedrijf van tien gemeenten, namelijk: De Fryske Marren, Súdwest Fryslân, Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt, Leeuwarderadeel, Vlieland, Terschelling, Littenseradiel. Pastiel is de organisatie waar onze kandidaten instromen vanuit de gemeente en uitstromen naar duurzaam, betaald werk. Om kandidaten werkritme, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden aan te leren, wordt de infrastructuur van Empatec gebruikt.

Empatec heeft verschillende vakbedrijven, waaronder: Metaal, Meubel, de Tomatenkwekerij, Food, Montage, Schoonmaak en Groen. Deze vakbedrijven zet Pastiel in om kandidaten verder te ontwikkelen in hun vakvaardigheden en werknemersvaardigheden. In deze vakbedrijven is het mogelijk om een opleiding te volgen tot bijvoorbeeld lasser. Dit is een combinatie van werken en leren, ook wel Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL niveau 2) genoemd. In samenwerking met Empatec hebben we beroepen samengesteld die aansluiten bij de arbeidsmarkt. Door deze nauwe samenwerking vindt u de snelste weg naar werk!

Waarom zou u naar Pastiel gaan?

U wordt door de gemeente naar Pastiel gestuurd. Misschien had u keuze om te gaan of juist niet. En nu is de vraag: “Wat moet ik daar doen en wat heb ik er aan?”.

Wat hebben wij u te bieden?

Pastiel biedt u een kans, een kans om u te ontwikkelen, een kans op zelfstandigheid, gericht op onafhankelijkheid en een eigen inkomen. We werken vanuit respect en waardigheid met betrokken en ervaren coaches. Coaches die realistisch met u kijken naar uw mogelijkheden en kansen in de arbeidsmarkt. Soms is het nodig om eerst andere (privé-) zaken aan te pakken en ook daar kan de coach van Pastiel bij helpen.

Meer informatie is te vinden op de website van Pastiel, of neem via onderstaand formulier contact met ons op.

Vragen / Contact

 

Wilt u ook werk aan Empatec uitbesteden?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte worden gehouden over Empatec en de verschillende vakbedrijven? Vul hieronder uw gegevens in zodat wij u regelmatig Empatec nieuws kunnen mailen.