We hebben regelmatig stagiaires van zowel mbo- als hbo-opleidingen. Daarnaast werken we samen met verschillende scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Zo hebben we voor iedereen een passende stageplaats. Je vindt onze stage- en afstudeeropdrachten op deze pagina.