Ieder vaarseizoen bedienen we bruggen in de gemeenten Súdwest-Fryslan en Waadhoeke. Onze brugwachters zorgen ervoor dat de brug opengaat voor de boten en dat het wegverkeer zo goed mogelijk doorstroomt.