Gemeenteraad Waadhoeke steunt initiatief Groeituin Wier

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft donderdag 28 maart ingestemd met het financieren van de Groeituin in Wier. Bij de Groeituin krijgen mensen van allerlei achtergronden, leeftijden, ‘soorten en maten’ de kans om zich te ontwikkelen en activeren op verschillende niveaus, voordat zij doorstromen naar werk in de maatschappij. Met het besluit van de gemeenteraad kan de Groeituin van start voor een proefperiode van 2,5 jaar.

Sinds 2010 werden er tomaten gekweekt in de kas van Wier. Daarbij kregen mensen de kans om zich te ontwikkelen en toe te groeien naar werk. Dit kon zowel in detachering als in reguliere banen. Maar vanwege de stijgende energieprijzen moest Empatec eind 2022 de beslissing nemen om te stoppen met deze tomatenteelt. Met het voorstel voor de Groeituin in Wier krijgt de kas een nieuwe invulling die recht doet aan de maatschappelijke functie van Empatec: mensen helpen te ontwikkelen richting een betekenisvol bestaan en werk.

Groeituin

In de Groeituin vinden vele doelgroepen met een grotere uitdaging op de arbeidsmarkt een plek. Het gaat bijvoorbeeld om bijstandsgerechtigden, doorstromers vanuit dagbesteding, leerlingen van VSO/PRO scholen, schoolverlaters, nieuwkomers en uitvallers uit werk. Deze deelnemers leren stap voor stap wat het is om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Van het eerste begin door bijvoorbeeld te ervaren hoe het is om dagelijks naar de kas te komen, tot het leren kennen van de werkzaamheden in en rondom de kas, tot gedetacheerd worden en uiteindelijk wellicht een reguliere baan als resultaat. De Groeituin is een veilige plek waar deelnemers in de kas kunnen werken, in de groentetuin en de boomgaard, maar ook montagewerkzaamheden kunnen doen, koken of andere klussen. 

Meerwaarde voor de omgeving

De Groeituin wil midden in de lokale Mienskip van Waadhoeke staan en een verbindende rol in de regio hebben. De Groeituin gaat hiermee waarde toevoegen aan haar omgeving. Een plek waar inwoners zorg, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. Hiertoe bouwen we verder op het brede netwerk wat de tomatenkwekerij in de kas al had opgebouwd .

De Groeituin biedt bijvoorbeeld producten uit de tuin aan bij lokale afnemers. Waaronder enkele commerciële partijen, maar ook de voedselbank en lokale diaconieën. Met de eigen groenten worden ook kookcursussen georganiseerd om deelnemers en medewerkers eenvoudige maar gezonde maaltijden te leren bereiden, en zodoende een gezonde leefstijl te stimuleren. Daarmee creëeren we sociale cohesie rondom de Groeituin die mensen uit hun eenzaamheid haalt. Met de opbrengst uit de groentetuin worden de minst kansrijke mensen in de omgeving ondersteund. Een deel van de producten wordt geleverd aan eigen medewerkers en deelnemers tegen een gereduceerd tarief.

Van start

Met de goedkeuring van de financiering door de gemeenteraad kan de Groeituin binnenkort van start gaan. In 2024, het eerste half jaar van de pilot, verwacht Empatec plek te hebben voor 40 deelnemers in Wier. In de 2025 en 2026 is er jaarlijks plek voor 80 deelnemers. Elk half jaar wordt het project geëvalueerd, waarbij onder andere gekeken wordt naar in- en uitstroom van deelnemers en tevredenheid van de deelnemers en andere betrokken partijen. Eind 2025 moet een uitgebreide evaluatie plaatsvinden als voorbereiding op het vervolg na 2026.