Wetterskip Fryslân start leerwerkbedrijf groenonderhoud


Empatec wil samenwerken met Wetterskip Fryslân en Caparis in de vorm van een leerwerkbedrijf groenonderhoud en exotenbestrijding. De samenwerking houdt in dat medewerkers van Empatec en Caparis onderhoud gaan uitvoeren in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier, het werkgebied van Wetterskip Fryslân. Door de samenwerking ontstaat op termijn werkgelegenheid voor tientallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Oeds Bijlsma, secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân: ‘Empatec en Caparis hebben expertise in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En wij hebben het werk dat past bij deze mensen. We werken inmiddels al een aantal jaren samen. Door onze krachten te bundelen en voor deze vorm van samenwerken te kiezen, kunnen we een grote groep mensen continuïteit in werk bieden.’

Leerwerkbedrijf

Alex Bonnema directeur van Caparis: ‘Door de combinatie van leer- en werkbedrijf creëren wij gezamenlijk een prachtige plek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich te laten ontwikkelen en te begeleiden naar een betaalde baan en nieuwe toekomst.’ Harry de Wit, directeur van Empatec: ‘Deze samenwerking met het Wetterskip is wellicht ook voor andere grote Friese ondernemingen en instellingen een inspirerend voorbeeld om maatschappelijk iets te betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En misschien ook een van de manieren om het huidige arbeidsmarktprobleem te bestrijden.’ De medewerkers worden onder meer ingezet voor maai- en snoeiwerkzaamheden, bestrijding van distels en berenklauw en het verwijderen van woekerplanten uit sloten en vaarten.

Doorstroming

Empatec, Caparis en Wetterskip willen op termijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook de kans bieden door te stromen naar banen in het groenonderhoud in het reguliere bedrijfsleven. Daarom biedt het leer- en werkbedrijf naast het opdoen van werkervaring opleiding en begeleiding aan. De partijen verwachten dat de vraag naar onderhoudspersoneel gaat toenemen door vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt.

Samenwerking ondertekend

De drie partijen ondertekenden 5 november een intentieverklaring voor de beoogde samenwerking. Deze wordt binnenkort besproken in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Bij een positief besluit van alle partijen start het leer- en werkbedrijf per 1 april 2019.

Wil je ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met je op.